Nyheter

Arrangementer

Laster

Nyheter - romaner og krim

e35703fa-dbd6-489a-9c01-4d5d893533c8
Forfatter: Heivoll, Gaute
6dfc8cc1-503f-42d7-9236-fbd115b80436
Forfatter: Christensen, Lars Saabye
976c610c-54ff-485d-9fd8-9bc88d504af9
Forfatter: Fagerlund, Silje Aanes
7b3ffbec-280d-492b-8983-3e22dbd17927
e0a1b2b5-6a7e-4972-82d6-ef9e7ddc099c
Forfatter: Micko, Jenny
d740b9c3-b768-459b-a10c-910d6f99c18f
Forfatter: Le Carré, John
f302d268-39f7-429e-84df-959b9e97a6c8
Forfatter: Opsahl, Lill Heidi
54adb745-d8b4-427a-98df-e46faebf244e
Forfatter: Wekre, Eirik
dee181cf-2208-4976-8563-0a20a60ccdbc
Forfatter: Aase, Ivar
e97ce827-a6db-444e-8d94-a2eb2c437317
Forfatter: Leine, Kim
469db194-b9c2-4269-95d0-d7be645b0d0b
Forfatter: Aubert, Marie
ed5bfc95-04b0-4136-a8b3-f6076fb7dabc
Forfatter: Shakar, Zeshan
f9c381fd-b3bf-4a78-8ea4-bbe835bee557
Forfatter: Andreassen, Mari
026b0eef-b201-49bb-a013-6f407afe0258
58b72f23-1385-423d-9f5b-27acf0766a6a
Forfatter: Ingulstad, Frid
41ee4ec8-4d51-4f9d-ac75-c40b0768e12e
Forfatter: Ingulstad, Frid
dc25f39b-03dd-4e6d-8b6f-b781c9fb151c
Forfatter: Garcia, Kami
9e4c5884-f7f8-4030-805b-d2a99db0bbe8
a69ab0ba-ba95-4569-b396-e3cdbd9c8c09
2016c81d-2661-4976-9c5e-54b6ec9096f1
Forfatter: Skaug, Trygve

Nyheter - fagbøker

47aac20a-a9ec-4ea2-afd0-bbcd11767b77
Bok:Algarve marco polo pocket travel guide - with pull out map:2023 Bok
Opphav: Marco Polo
År 2023
Språk: Engelsk
Medietype: Bok
Utgiver: Suzanne Harvey
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
d7936cd0-1ff0-44b0-91a1-577201712d20
Bok:Muslimenes Muhammad - og alle andres:2023 Bok
Opphav: Skovgaard-Petersen, Jakob
År 2023
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Universitetsforlaget
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
02bb1cb4-7f7b-40e5-beaa-58c1f2621d10
Bok:Anne-Cath. Vestly : mye mer enn Mormor:2023 Bok
Opphav: Helgesen, Anne
År 2023
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Aschehoug
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
39ce2d2f-6609-49a9-9a7b-1ba6e9c6a125
Bok:Pulskuren : stress riktig, sov bedre, yt mer og lev lenger:2023 Bok
Opphav: Færø, Torkil
År 2023
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
869e7af7-1a66-4a3a-9c7e-307c44c88ce9
Bok:Massepsykologi og jeg-analyse : En illusjons fremtid:2022 Bok
Forfatter: Freud, Sigmund
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vidarforlaget
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet Kulturfond
I Massepsykologi og jeg-analyse (1921) bygger Sigmund Freud videre på den franske vitenskapsmannen Gustav Le Bons teori om hvordan individet forholder seg til en dominerende, men følelsesstyrt og intellektuelt svak massebevissthet. Freud introduserer også betydningen av en førerskikkelse som beveger massen gjennom illusjoner og fantasi. Hans beskrivelse av ensretting og tilpassing av individers følelser og tanker ble svært aktualisert med den ekstreme nasjonalismen som bredte seg ut i Europa på samme tid. Noen år senere kom boken En illusjons fremtid (1927) ut. Her behandles menneskenes forhold til religionen. Ifølge Freud opptrer religionen som et slags substitutt for en farsfigur, og et sted som kan holde avmaktsfølelsen og utryggheten på avstand. Freud beskriver også det hvordan religionens dogmatikk, til forskjell fra vitenskapen, gjør den uangripelig for kritikk, og dermed til et farlig selvbedrag. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
cb6bf1ab-0c0a-4650-8a47-96491676a61e
Bok:Hardråde:2022 Bok
Forfatter: Skeie, Tore
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
586152a9-d6de-4a0f-80b6-aa87f2fdd6a2
Bok:Fossesholm og herregårdstiden:2022 Bok
Forfatter: Sørensen, Einar
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Novus
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Fossesholms hovedbygning ruver på det store tunet som monument over et godseierpar med ambisjoner om å vise frem gården som en «ældgammel herregaard» og å knytte gårdens status til sin slekt. Fossesholm herregård er en levning etter adelens posisjon i 1500-1600-årenes Norge, og illustrerer hvordan sagbruk, trelast og skog ble kombinert med storskala landbruk til et gods som besto gjennom flere hundre år. Mange mennesker med forskjellig status og varierende oppgaver var knyttet til godset, og de utgjorde alle brikker i den store fortellingen om virksomheten. Fossesholms eiere tilhørte adelen, men deretter kronen og dens mektige kreditorer. Til slutt overtok borgerlige kjøpmenn som godseiere. Men gjennom det meste av tiden var Fossesholm bebodd og drevet av forpaktere og ombudsmenn, og omkring disse nøkkelpersoner flokket det seg leilendinger og husmenn som besørget virksom.heten i skogen og ute på hovedgårdens jorder. De drev ut tømmeret fra skogene og holdt sagbrukene i gang. Også disse aktørene har sin plass i beretningen om Fossesholms 300 år som herregård. For.tellingen søker å speile herregårdens historie på flere nivåer, og den innbefatter aktører som trolig opplevde forskjellig «tidsvindu» for sine liv og oppgaver
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
1f07efda-555a-4bec-b121-d1111ced4a45
Bok:Om Ukraina : fra Veien til ufrihet:2022 Bok
Forfatter: Snyder, Timothy
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Press
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet Inneholder utdrag fra Veien til ufrihet Oslo: Press, 2018 og to andre artikler
I boken Veien til ufrihet, som utkom i 2018, trekker den amerikanske historikeren Timothy Snyder linjer mellom ulike angrep på frie demokratier i Europa og USA og det ideologiske prosjektet til Vladimir Putin. I Om Ukraina : fra Veien til ufrihet presenteres de kapitlene som omhandler Ukrainas rolle i den russiske presidentens politiske strategi, supplert med et utvalg tekster av nyere dato signert Snyder. Boken redegjør for den historiske bakgrunnen for den krigen som nå føres i Ukraina, Kremls politiske drivkraft for å iverksette en invasjon, ukrainernes kamp for frihet og hva som kan bli utfallet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
9a63e075-5805-4f8a-abfe-f16d3060ffe9
Bok:Selvkritisk : et møte med din indre kritiker:2022 Bok
Forfatter: Sinding, Aksel Inge
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Bli kjent med din indre kritiker. Psykologene Aksel Inge Sinding og Sigrid Magelssen Skeide tar i denne boken for seg den typen selvkritikk som kan føre til at man blir sin egen verste fiende, og som kan gå på livskvaliteten løs. Forfatterne legger frem en rekke øvelser som kan benyttes til for å håndtere den destruktive selvkritikken. Bokens mål er at leseren får et mer medfølende, aksepterende og konstruktivt forhold til seg selv. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
14a6066f-b2e7-4b11-b860-3a3be83598ab
Bok:Fra ligging til legging : en overlevelsesguide til paret:2022 Bok
Forfatter: Sagen, Catrin
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: J.M. Stenersens forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
De første årene med barn kan tære på parforholdet. Krangling, søvnmangel og stress kan gjøre det vanskelig å ta vare på hverandre og bevare gnisten. Samlivsterapeut Catrin Sagen har i flere år jobbet med par som er i akkurat denne fasen. I denne boka gir hun sine beste råd for småbarnsperioden. Her får du konkrete løsninger på problemer som kan dukke opp, for eksempel tips til å stanse en krangel før den eskalerer. Boka har også innspill fra Catrin Sagens ektemann Steinar Sagen. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
d196bddd-eaff-440f-8dfd-f2f14770eab2
Bok:Med rett til å leke:2022 Bok
Opphav: Koss, Johann Olav
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Aschehoug
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Historien om en skøyteløper som ville gi vanskeligstilte barn verden over en sjanse til å blomstre. Etter at rekordholder og gullmedaljegrossist Johann Olav Koss gjorde rent bord under Vinter-OL i Lillehammer 1994 flyttet han utenlands, ble lege og stiftet organisasjonen Right to play med base i Canada. Gjennom lek og idrett skal vanskeligstilte barn få en mulighet til å utvikle seg. I dag bidrar organisasjonen til at over to millioner barn i 14 land får mulighet til å kjenne livsmestring. Dette er Johann Olav Koss’ egen historie om veien fra idrettsutøver til leder for en internasjonal humanitær organisasjon. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
fc8e1647-9912-47f6-af8d-82d4ee2636dd
Bok:I løvens gap : om aldring og alderdom nå og i årene som kommer:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Bakken, Runar
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm Akademisk
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet
Den selv aldrende aldersforskeren Runar Bakken skriver om den virkeligheten han og alle andre nok vil møte med tid og stunder: den kommunale pleie- og omsorgssektoren. I denne boken skriver han om krisen i denne delen av helsetjenesten og om hvordan den er styrt og organisert. Han diskuterer hvorvidt det er greit å tjene penger på de gamle, og om selvbestemt død bør legaliseres. Boken henvender seg til studenter og ansatte i helsetjenestene, samt helseledere og politikere. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
9a1806d9-43b4-4ab9-9576-99d2bef46c9c
Bok:Kapitalistisk realisme: Finnes det ikke noe alternativ?:2022 Bok
Opphav: Fisher, Mark
År 2022
Språk: Manglende språklig innhold
Medietype: Bok
Utgiver: House of foundation
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
75e245ce-6b69-44e7-b108-03c66d2c6ebf
Bok:Kort avhandling om Gud, mennesket og dets lykke:2022 Bok
Opphav: Spinoza, Baruch de
År 2022
Språk: Manglende språklig innhold
Medietype: Bok
Utgiver: Solum
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
5cf48694-5429-418e-ad3e-0b2476d66fb7
Bok:Spareglede : oppskriften på lave økonomiske skuldre og en familie med overskudd:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Grostad, Anne Berit
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
I denne boken viser Anne Berit Grostad veien til sparing. Grostad går igjennom de tre klassikerne kontosparing, aksjesparing og investering, men peker også på andre sparemåter som kanskje ikke virker like selvfølgelige. Gjennom eksempler fra sin egen hverdag forteller Grostad om hvordan man kan finne balanse mellom sparing og forbruk. Her er også råd for hvordan man gir barna en innføring i fornuftig pengebruk. Ifølge forfatteren er økonomiske valg basert på innsikt og mindre frykt, samt et moderat forbruk, veien til bedre livskvalitet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
50d8f0fa-1a63-478b-88e0-b2cfb81a793a
Bok:Klompelompe : turstrikk 2:2022 Bok
Forfatter: Hjelmås, Hanne Andreassen
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: J.M. Stenersens forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Her er bok nummer to med KlompeLOMPEs oppskrifter på strikkede plagg for familier på tur. Enten det er vandring i fjellet eller byen, denne boken viser vei til strikkeprosjekter for slike anledninger. Med oppskrifter på klær for små og store barn, damer og herrer, er det duket for både utflukter med telt, seilbåt eller kajakk. Både nybegynnere og øvede kan få glede og nytte av å prøve seg på prosjektene i denne boken. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Flere utgaver/formater:
b5cb3b2a-b0f3-42bb-88f8-29e135264286
Bok:Strikk dukkeklær og tilbehør:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Tolgensbakk, Siri
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Strikk en garderobe til favorittdukken. I «Strikk dukkeklær og tilbehør» presenterer Siri Tolgensbakk strikkeoppskrifter på klær til dukker fra innerst til ytterst. Her er undertøy, kjoler, bukser og jakker, og tilbehør som sokker, votter, luer og tepper. Lær å strikk en strikkedukke til dukkeklærne. Oppskriftene er også tilpasset Baby born – dukker. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
e5f0b58e-a271-48c8-9fac-f132c38d128c
Bok:Snekring til hus og hage : enkle prosjekter og smarte løsninger:2022 Bok
Forfatter: Jeppsson, Anna
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gjør-det-selv-prosjekter til hus, hytte og hage. Denne boken gir enkle og detaljerte trinn for trinn - beskrivelser av hvordan man går frem når man vil snekre forskjellige ting til bruk ute og inne. Boken er gjennomillustrert og kommer med materialoversikter til alle prosjektene. Boken egner seg både for nybegynnere og øvete. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
0df89784-1f8d-4289-abf4-b3149d716ad5
Bok:Slik blir du rik : håndbok i økonomisk frihet:2022 Bok
Forfatter: Kumano-Ensby, Anne Linn
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Spartacus
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet På omslaget: Lev bærekraftig, bruk mindre, tjen mer, invester overskuddet
I 2019 begynte ekteparet Kumano-Ensby, et vanlig norsk ektepar med barn, jobb og gjeld, å leke med tanken på hvordan diverse grep kunne skape en romsligere økonomi, mindre jobbing og mere tid til det man har lyst til å gjøre. I denne boken forklarer de hvordan man kan vende økonomiske hverdagsvaner for å oppnå et større overskudd av penger og tid. Ifølge forfatterne handler det ikke om å spare mest mulig, men heller å investere de pengene man klarer å legge til side. En større bevissthet rundt pengebruk kan gi gevinster utover det rent økonomiske, så forfatterne snakker også om hvordan man kan leve mer bærekraftig gjennom redusert forbruk. Boken henvender seg til dem som strever med å bli kvitt forbruksgjeld, boligsparere, bedriftsgründere og de som vil slippe å bruke for mye av livet på jobb. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
a82774a7-1e0c-4ca8-985c-ebd0f9a6737c
Bok:Veien til førerkortet : personbil : lærebok klasse B:2022 Bok
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Norges trafikkskoleforbund
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet 1. utgave Oslo : Autoriserte trafikkskolers landsforbund, 2016
Boken dekker teorien du behøver for førerkort for personbil. Boken er grundig og innholdsrik, men likevel lettlest med et rikholdig innslag av bilder, illustrasjoner, refleksjonsoppgaver og historier fra virkeligheten. Dette gjør boken lærerik og underholdende å lese.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Flere utgaver/formater:

Nyheter - barn og ungdom

a8da43fd-c891-40b1-bead-8e442556b3e9
Bok:Sara og Dagmara blir kidnappet:2023 Bok
Opphav: Linde, Heidi
År 2023
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
f2c3d22e-4f96-46c5-a7a5-3a3249ad4095
Bok:Den hjemsøkte skolen : Det fins ikke monstre 2:2023 Bok
Opphav: Merritt, Kory
År 2023
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
1cad5176-27c4-4c58-9aa0-8798dda662d4
Bok:Chis lune hjem : 2:2023 Bok
Opphav: Konami, Kanata
År 2023
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Outland
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Flere utgaver/formater:
281dc712-3f2d-4ebe-b64a-a02d69be6a07
Bok:Nikoline - kryptozoloogi for viderekomne : Nikoline 5:2023 Bok
Opphav: Douyé, Sylvia
År 2023
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
a08b67b1-17f7-4ba7-8d3c-9655fc9a4d4b
Bok:Hvem er vaffeltyven? : Barnehagekrim - mysteriene i Kråkeslottet barnehage:2023 Bok
Opphav: Mæhle, Lars
År 2023
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
3a31a7cb-fcb4-4f5c-a2f0-c9e8d37cfe1b
Bok:Juss for begynnere : store temaer for begynnere:2022 Bok
Forfatter: Hall, Rose
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Memo
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-16 år innbundet
Dette er en underholdende og tankevekkende guide til hva lover er, hvem som lager dem og hvordan folk håndhever dem. Den dekker kriminalitet og straff samt sosiale og statsborgerskapsspørsmål som politikk og internasjonal lov, ved å bruke en blanding av debatter, tegneseriestriper og klare diagrammer. Juss gjennomsyrer hele samfunnet vårt, enten det handler om å gå på skolen, stoppe på rødt lys eller betale for noe, forholder du deg til en lov. Men lover handler ikke bare om å fortelle folk hva de kan gjøre eller ikke gjøre. De skal gjøre oss trygge, gi oss frihet og hjelpe oss med å løse konflikter. Tekstene i boka er gjennomgått av advokat Jon Wessel-Aas. Sakprosa for mellom-/ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
d83cece6-1ff7-4aef-9fa1-f491149543b3
Bok:Pelle finner en ønskestein:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Lindgren, Astrid
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 3-9 år God, leselig skrift innbundet
Det er sommer på Saltkråkan. De store barna har tatt med seg Båtsmann med seg ut i det fine været for å trekke garn. Tjorven er sinna på søstrene sine, og Melker blir fryktelig bekymret for Johan og Niklas når tåka legger seg ute på havet. Pelle håper at ønskesteinen hans kan hjelpe så alt ordner seg. Bildebok for førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
879555f2-0eb4-491d-9ed1-67c69b82fd86
Bok:Ninjamysteriene:2022 Bok
Opphav: Horst, Jørn Lier
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Strawberry Publishing
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
373900ec-03fc-4995-8a1a-c62a98626026
Bok:Hvem i jungelen?:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Dragland, Lise
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 3-9 år Lettlest innbundet
Gøyale gåter om dyr i jungelen. Hvem i jungelen lukter en fis på ti mils avstand? Nesebjørnen. "Løveunge" er en serie hvor det kun er én setning på hver side slik at den egner seg for de aller ferskeste leserne. Fortelling for førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
3e933ed9-6495-42e1-b8d4-66d6a89f6e65
Bok:Dilla på dyr:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Grande, Martine
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 3-9 år Lettlest innbundet
Molly har innmari lyst på et kjæledyr. Mamma sier at hun må kjøpe et lite dyr, og en babykrokodille er jo det. Men krokodillen vokser. "Løveunge" er en serie hvor det kun er én setning på hver side slik at den egner seg for de aller ferskeste leserne. Fortelling for førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
019e469c-52f1-47fb-b85a-ffec75021b64
Bok:Ville vitser : ikke lov å le!:2022 Bok
Opphav: Bjørge, Jens
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Fontini
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
8e14f79d-027f-4f7c-b2a9-9e0bb9397ea9
Bok:Kråka sier snart!:2022 Bok
Forfatter: Wieslander, Jujja
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 3-6 år God, leselig skrift kartonert
Mamma Mø vil leke, men kråka er opptatt og sier SNART hele tiden. Mamma Mø lurer på når SNART egentlig er. Kartonert. Bildebok for førskolebarn. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
6436ef2d-1351-4148-b803-9d48af53dfeb
Bok:Den kjempestore let & finn-boka om dyr:2022 Bok
Kunstner: Anikeeva, Inna
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: kartonert
En gigantisk let-og-finn-bok med 1000 ting å oppdage om DYR. Utforsk gårdslivet, havet, ørkenen, jungelen og Nordpolen i denne spennende interaktive boka! Brett ut de fargerike scenene for å avsløre KJEMPESTORE bilder stappfulle av morsomme aktiviteter. CE-merket: Egnet for barn i alle aldre
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
822af37a-43f4-4c58-b311-873f5f589390
Bok:Dans med dinosaurene : trykk på knappen og dans til musikken!:2022 Bok
Forfatter: Taplin, Sam
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 0-3 år God, leselig skrift kartonert Har lydeffekter Over tittelen: Bok med musikk
Lær dinosaurdansen og bli med dinosaurene og tramp, snurr og brøl på dansegulvet. Hvert oppslag i boka har en melodi og instruksjon til enkle bevegelser som til sist settes sammen til en helhet. Boka har fem lydspor med fengende rytmer og humoristiske illustrasjoner som utfordrer og motiverer til å bevege kroppen. Kartonert. Bildebok for førskolebarn. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
bc0be2bf-fb05-4c5c-961e-0571dfc60da5
Bok:Sonja & Harald : kongen, dronningen og kampen for kjærligheten:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Osvoll, Lise I.
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 6-11 år God, leselig skrift innbundet
Her får vi følge kongeparet fra barndommen, gjennom ungdomstid, det første møtet og den lange kampen for å få gifte seg med hverandre. Leserne lærer også om viktige deler av vår historie og kulturarv. Illustrert sakprosa for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
73be5072-9364-4c69-8d52-1ec8708f8f35
Bok:Kitty og jakten i tretoppene:2022 Bok
Opphav: Harrison, Paula
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
6eb88690-7606-4477-97c1-54212105c3ae
Bok:Et villnis av redsler:2022 Bok
Opphav: Sørnes, Torgrim
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Commentum
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Torgrim Sørenese har gjennom flere utgivelser utforsket eldre norsk rettshistorie med spesiell vekt på kvinner og menn som måtte bøte med livet for sine forbrytelser. I perioden mellom 1752 og 1758 ble 31 personer henrettet i Norge. I denne boken får leserne vite mer om deres bakgrunn, hvilke forbrytelser de hadde begått, prosessen som førte dem til skafottet og bødlene som stod for eksekusjonene. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
0b5ab846-333a-443b-9712-e0c1d24fc273
Bok:Den store guiden til Roblox : de kuleste spillene:2022 Bok
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Orage AS
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-16 år heftet På omslaget: Finn ditt favorittspill, avslør alle profftriksene, møt de beste YouTuberne
Finn ditt nye favorittspill i Roblox! Avslør ekspertenes beste tips! Få oversikt over de kuleste spillene og alle de hemmelige triksene for å bli god.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
ba9040dc-73f5-43d9-9ec1-c59e371b77eb
Bok:Leona i vintertrøbbel:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Klepp, Anneli
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 6-11 år Lettlest innbundet
Felix har veldig lyst til å vinne akekonkurransen, og Leona vil gjerne hjelpe ham. Det blir garantert kaos til glede for leseren. «Min første leseløve» er en serie lettleste bøker med korte setninger og få ord på hver linje. Fortelling for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
b10ed052-2559-4a42-b028-121c79756d61
Bok:Nei! sa Kanin:2022 Bok
Forfatter: Henrichs, Marjoke
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Passer for 3-6 år innbundet
Kanin har en NEI!-dag. Kanin gjør helst som han selv vil, og vil ikke høre på andre. Når Mamma synes det er på tide å kle på seg, spise eller gå ut, er Kanins svar et rungende «Nei!» Men snart har motvilje og skepsis byttet plass med trivsel og fornøyelse. (Takket være Mamma mamma, som tilfeldigvis tilrettelegger med favorittklærne, yndlingsmat og de fineste gummistøvlene!) Og helt til slutt kommer Mamma med et forslag han ikke klarer å si nei til! En skikkelig søt god natt-bok for de yngste
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering

Språkvelger