Arrangementer

Laster

Nyheter - romaner og krim

0d530399-3fd6-463f-8de7-bece56310288
Forfatter: Ustad, Willy
61bdfe9d-7105-4faa-879e-8a20f54893ab
Forfatter: Stuart, Douglas
157af900-7367-41e6-9c0c-13589235c72c
Forfatter: Johansen, Elin Brend
0f6aec20-b1aa-4aec-b7a9-62fa9faa6dc4
Forfatter: Ditlevsen, Tove
46ae4832-144b-46fc-8258-43be95ffbf1b
Forfatter: Theorin, Johan
39ae35f1-0507-45ab-bc89-62dfc574517a
Forfatter: Towles, Amor
890d902c-6e35-4972-98c3-a28fb79e0128
a8e962b7-1ce7-4948-bf79-a35e232c9bec
Forfatter: Bientie, Anne-Grethe Leine
b9fb7815-a6cb-4187-9c3a-869b3c0ef767
Forfatter: Buene, Eivind
b5b54dd0-01d3-471f-8b0c-6d854c5fd3e1
01879a1a-7754-46b7-b993-ce6dd9254673
Forfatter: Him-Jensen, Lisa
60097549-60ca-42cb-8347-a88d1ed55d49
Forfatter: Salinger, J.D.
4f3bbd0b-9e7e-44d8-8d75-684f2cab0fc4
Forfatter: Levin, Ira
0854c45c-cb26-46d0-b23b-f36cfa3d53d8
Forfatter: Ingulstad, Frid
a7703d1e-39cd-4f27-b83b-907b1564ad2e
Forfatter: Apollonius Rhodius
1818bbcc-e342-4b44-8c9d-51ccfc46ebd5
Forfatter: Karlsvik, Mette
b46b4b66-1983-48aa-8cab-7e31bc439a8c
Forfatter: Eiring, Ebba Schjølberg
599e5008-c6c4-488c-9ab4-353f0eea9297
832c9af6-a475-44f2-907e-05f9d2385243
Forfatter: Claussen, Morten
7264fb40-c196-4730-af86-2e8923206539
Forfatter: Abreu, Andrea

Nyheter - fagbøker

cb6bf1ab-0c0a-4650-8a47-96491676a61e
Bok:Hardråde:2022 Bok
Forfatter: Skeie, Tore
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
869e7af7-1a66-4a3a-9c7e-307c44c88ce9
Bok:Massepsykologi og jeg-analyse : En illusjons fremtid:2022 Bok
Forfatter: Freud, Sigmund
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vidarforlaget
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet Kulturfond
I Massepsykologi og jeg-analyse (1921) bygger Sigmund Freud videre på den franske vitenskapsmannen Gustav Le Bons teori om hvordan individet forholder seg til en dominerende, men følelsesstyrt og intellektuelt svak massebevissthet. Freud introduserer også betydningen av en førerskikkelse som beveger massen gjennom illusjoner og fantasi. Hans beskrivelse av ensretting og tilpassing av individers følelser og tanker ble svært aktualisert med den ekstreme nasjonalismen som bredte seg ut i Europa på samme tid. Noen år senere kom boken En illusjons fremtid (1927) ut. Her behandles menneskenes forhold til religionen. Ifølge Freud opptrer religionen som et slags substitutt for en farsfigur, og et sted som kan holde avmaktsfølelsen og utryggheten på avstand. Freud beskriver også det hvordan religionens dogmatikk, til forskjell fra vitenskapen, gjør den uangripelig for kritikk, og dermed til et farlig selvbedrag. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
586152a9-d6de-4a0f-80b6-aa87f2fdd6a2
Bok:Fossesholm og herregårdstiden:2022 Bok
Forfatter: Sørensen, Einar
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Novus
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet
Fossesholms hovedbygning ruver på det store tunet som monument over et godseierpar med ambisjoner om å vise frem gården som en «ældgammel herregaard» og å knytte gårdens status til sin slekt. Fossesholm herregård er en levning etter adelens posisjon i 1500-1600-årenes Norge, og illustrerer hvordan sagbruk, trelast og skog ble kombinert med storskala landbruk til et gods som besto gjennom flere hundre år. Mange mennesker med forskjellig status og varierende oppgaver var knyttet til godset, og de utgjorde alle brikker i den store fortellingen om virksomheten. Fossesholms eiere tilhørte adelen, men deretter kronen og dens mektige kreditorer. Til slutt overtok borgerlige kjøpmenn som godseiere. Men gjennom det meste av tiden var Fossesholm bebodd og drevet av forpaktere og ombudsmenn, og omkring disse nøkkelpersoner flokket det seg leilendinger og husmenn som besørget virksom.heten i skogen og ute på hovedgårdens jorder. De drev ut tømmeret fra skogene og holdt sagbrukene i gang. Også disse aktørene har sin plass i beretningen om Fossesholms 300 år som herregård. For.tellingen søker å speile herregårdens historie på flere nivåer, og den innbefatter aktører som trolig opplevde forskjellig «tidsvindu» for sine liv og oppgaver
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
1f07efda-555a-4bec-b121-d1111ced4a45
Bok:Om Ukraina : fra Veien til ufrihet:2022 Bok
Forfatter: Snyder, Timothy
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Press
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet Inneholder utdrag fra Veien til ufrihet Oslo: Press, 2018 og to andre artikler
I boken Veien til ufrihet, som utkom i 2018, trekker den amerikanske historikeren Timothy Snyder linjer mellom ulike angrep på frie demokratier i Europa og USA og det ideologiske prosjektet til Vladimir Putin. I Om Ukraina : fra Veien til ufrihet presenteres de kapitlene som omhandler Ukrainas rolle i den russiske presidentens politiske strategi, supplert med et utvalg tekster av nyere dato signert Snyder. Boken redegjør for den historiske bakgrunnen for den krigen som nå føres i Ukraina, Kremls politiske drivkraft for å iverksette en invasjon, ukrainernes kamp for frihet og hva som kan bli utfallet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
3124426b-27eb-4c4d-9ef9-066351838a36
Bok:Olgas bok : et stille liv i arbeiderklassen:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Ekle, Leif
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet
Dette er historien om Olga Engen (1926-2017) Hun ble født inn i enkle kår i smedens hus på Hell, og hun døde i et moderne sykehjem i Asker. Litteraturkritiker Leif Ekle har skrevet frem et portrett av sin mor. Det er et forsøk på å kaste lys over et helt vanlig menneske fra arbeiderklassen, som levde et helt alminnelig liv. Samtidig er det en beretning om mennesket i en tid hvor omgivelsene gjennomgikk enorme forandringer i et halsbrekkende tempo. Og underveis fikk Olga bryne seg på sin del av motgang og prøvelser, stålsatt med pågangsmot, glede over livet og dedikasjon til rollen som alenemor. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
7cacaeed-1806-4984-80a7-23ae344e2364
Bok:Teknologiens filosofi : metafysiske problemstillinger:2022 Bok
Forfatter: Bøhn, Einar Duenger
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
b0c79994-b49d-4fe7-adf3-f54b37dd97ad
Bok:En kort introduksjon til den nye imperialismen : 1870-1920:2022 Bok
Forfatter: Eriksen, Tore Linné
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Cappelen Damm Akademisk
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
720ed0e9-0b2c-4edc-86b9-d56f4ae6225b
Bok:Forfedrenes farkoster : norsk skipsbyggerkunst fra de eldste tider:2022 Bok
Forfatter: Christensen, Arne Emil
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Pax forlag A/S
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
a7364bf7-57b3-459e-a358-68d65e522c94
Bok:Å lese etter troen : forsøk om norsk litteratur på 2000-tallet:2022 Bok
Forfatter: Hverven, Tom Egil
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
f19a1703-928c-409e-86bc-55440896a889
Bok:I skyggen av Ibsen:2022 Bok
Forfatter: Sæther, Astrid
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering

Nyheter - barn og ungdom

822af37a-43f4-4c58-b311-873f5f589390
Bok:Dans med dinosaurene : trykk på knappen og dans til musikken!:2022 Bok
Forfatter: Taplin, Sam
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 0-3 år God, leselig skrift kartonert Har lydeffekter Over tittelen: Bok med musikk
Lær dinosaurdansen og bli med dinosaurene og tramp, snurr og brøl på dansegulvet. Hvert oppslag i boka har en melodi og instruksjon til enkle bevegelser som til sist settes sammen til en helhet. Boka har fem lydspor med fengende rytmer og humoristiske illustrasjoner som utfordrer og motiverer til å bevege kroppen. Kartonert. Bildebok for førskolebarn. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
d83cece6-1ff7-4aef-9fa1-f491149543b3
Bok:Pelle finner en ønskestein:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Lindgren, Astrid
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: 3-9 år God, leselig skrift innbundet
Det er sommer på Saltkråkan. De store barna har tatt med seg Båtsmann med seg ut i det fine været for å trekke garn. Tjorven er sinna på søstrene sine, og Melker blir fryktelig bekymret for Johan og Niklas når tåka legger seg ute på havet. Pelle håper at ønskesteinen hans kan hjelpe så alt ordner seg. Bildebok for førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
0c26e8f1-9ed3-48b9-86f6-783b5593f12e
Bok:Kjempeblekkspruten:2022 Bok
Forfatter: Mæhle, Lars
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Kagge
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 3-9 år God, leselig skrift innbundet
I Mørkebukta er det et gammelt skipsvrak, og der skjuler det seg en skatt, ifølge Pappa Rex. Men, han sier også at Rasmus og Trym aldri finne på å dra dit, for det er en kjempeblekksprut som vokter skatten. Trym er av en annen oppfatning og tenker at det bør gå bra å låne flåten til Pappa Rex, sånn bitte litt. Dermed er et nytt eventyr i gang for Dinosaurgjengen. Serien følger Rasmus og vennene hans på små og store eventyr. Bak i boka får man også faktatekster om dinosaurene som er med i historien. Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
0d919b04-579b-4074-93dd-8915c578e2f4
Bok:I Babblarnas rotebod:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Tisell, Anneli
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: 0-3 år God, leselig skrift innbundet På omslaget: Språklek med Babblarna
Roteboden til Babblarna inneholder mange morsomme ting. Tingene har ulike former og farger. Røde og blå, små og store, runde og firkantete, korte og lange, prikkete og stripete, taggete og myke. Ved å se på bildene og lese teksten kan man ta aktivt del i fortellingen ved å peke, svare, gjette og finne rett ord på alt Babblarana foretar seg. På den måten lærer man språkets oppbygging og å anvende språkets melodi. Hver gang man leser fortellingen, blir språkutviklingen ubevisst stimulert. Babblarna er utviklet med målsettingen om at alle skal ha mulighet til å lære, utvikle og bruke språket igjennom samarbeid. Billedbok for førskolebarn. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
fcbbd767-0b45-4972-b072-b4af78001752
Bok:De besatte:2022 Bok
Forfatter: Svingen, Arne
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Hylle: u S
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: 9-13 år God, leselig skrift innbundet
Da Jakob skulle vise den nye jenta, Hanne, rundt i nabolaget, falt han utfor et stup etter at hun utfordret ham. Og det var bare begynnelsen på en rekke grusomme hendelser. «Svingens mørke verden» består av nifse og gruvekkende historier, som spenner fra det hverdagslige til det overnaturlige. Hovedpersonene er aktive, handlende barn som må gjennom store prøvelser. Grøss for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
b4b5dccb-36a4-474d-8c13-d64cf39e91b5
Bok:Elv:2022 Bok
Elv
Forfatter: Hunter, Erin
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Juritzen jr
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-16 år heftet
De fem krigerklanene er blitt enige om at en ny tid er i emning, og at det er tid for fred, enhet og forandring. Flammelabb i Tordenklanen, Solstråle i Skyggeklanen og Frostpote i Elveklanen enes om å endre selve krigerkodeksen, den gamle loven kattene har levd etter i all evighet. Når tragedien rammer Elveklanen, er ikke fortiden glemt. Den gamle frykten truer den nye freden hvis ikke de tre unge kattene klarer å roe den kommende stormen. Den åttende serien i Kattekrigerne heter, En stjerneløs klan, og er full av spenning og intriger. En ny generasjon unge katter tar over makten i klanene, og nye utfordringer og relasjoner oppstår. Serie åtte kan leses uten å ha lest de syv første seriene. «Kattekrigerne" er en serie med actionfylt eventyr, krig, forbudt kjærlighet på tvers av klanene, vennskap, svik, innsikt og mot. Fantasy for mellom-/ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
6436ef2d-1351-4148-b803-9d48af53dfeb
Bok:Den kjempestore let & finn-boka om dyr:2022 Bok
Forfatter: Anikeeva, Inna
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: kartonert
En gigantisk let-og-finn-bok med 1000 ting å oppdage om DYR. Utforsk gårdslivet, havet, ørkenen, jungelen og Nordpolen i denne spennende interaktive boka! Brett ut de fargerike scenene for å avsløre KJEMPESTORE bilder stappfulle av morsomme aktiviteter. CE-merket: Egnet for barn i alle aldre
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
47a90853-7738-443b-b9ca-b9d80e9fea54
Bok:Tidsfikserne og månelandingen:2022 Bok
Forfatter: Larsen, Frode Eie
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Zeppelin
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-13 år God, leselig skrift innbundet
Den historiske månelandingen 20. juli 1969, da Neil Armstrong var det første mennesket til å sette sin fot på månen, står i fare. Hvis Tidstyven lykkes med sine skumle planer, vil det ikke bli noen månelanding. Eller i verste fall kan astronautene ende opp med å bli værende på månen, og aldri mer vende tilbake til jorda dersom ikke Sigurd og Anne klarer å rydde opp i rotet til Tidstyven. Serien om Tidsfikserne er en miks av historie, med faktisk informasjon rundt en historisk hendelse, litt hemmelig agent, litt spion, en tidsreise, og er illustrert med fargerike illustrasjoner av Jenny Lindqvist. Hver bok avsluttes med en quiz med 10 spørsmål om handlinga. Spenning for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
9d497274-fca0-4576-8d18-68af96f796a9
Bok:Musikkmysteriet:2022 Bok
Forfatter: Widmark, Martin
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
b3825c4f-793f-437c-b19f-13fe1fa72722
Bok:Hvor er Willy? : den store bildejakten:2022 Bok
Forfatter: Handford, Martin
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Where's Wally? Where's Wally? The wonder book innbundet
Boken består av myldretegninger som går over hele oppslag, der teksten er plassert i et lite hjørne formet som en oppslått bok. Willy reiser stadig rundt - hvor er han denne gangen? Spenningen ligger i å finne ham, og det er ikke alltid lett! Boken har fargerike illustrasjoner. Stickers inngår som en av aktivitetene i jakten på bildene. Aktivitetsbok for småskoletrinnet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Flere utgaver/formater:
3a31a7cb-fcb4-4f5c-a2f0-c9e8d37cfe1b
Bok:Juss for begynnere : store temaer for begynnere:2022 Bok
Forfatter: Hall, Rose
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Memo
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-16 år innbundet
Dette er en underholdende og tankevekkende guide til hva lover er, hvem som lager dem og hvordan folk håndhever dem. Den dekker kriminalitet og straff samt sosiale og statsborgerskapsspørsmål som politikk og internasjonal lov, ved å bruke en blanding av debatter, tegneseriestriper og klare diagrammer. Juss gjennomsyrer hele samfunnet vårt, enten det handler om å gå på skolen, stoppe på rødt lys eller betale for noe, forholder du deg til en lov. Men lover handler ikke bare om å fortelle folk hva de kan gjøre eller ikke gjøre. De skal gjøre oss trygge, gi oss frihet og hjelpe oss med å løse konflikter. Tekstene i boka er gjennomgått av advokat Jon Wessel-Aas. Sakprosa for mellom-/ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
01f2288f-2dc5-464c-88a9-44488a9a50ca
Bok:Dyrenes tellebok:2022 Bok
Forfatter: Vestre, Linnea
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Aschehoug
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
588cf8ea-c949-4b93-9517-d4154f6ec785
Bok:Dyrenes fargebok:2022 Bok
Forfatter: Vestre, Linnea
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Aschehoug
Ressurstype: Fysisk
Merknad: kartonert
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
6eb88690-7606-4477-97c1-54212105c3ae
Bok:Et villnis av redsler:2022 Bok
Forfatter: Sørnes, Torgrim
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Commentum
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Torgrim Sørenese har gjennom flere utgivelser utforsket eldre norsk rettshistorie med spesiell vekt på kvinner og menn som måtte bøte med livet for sine forbrytelser. I perioden mellom 1752 og 1758 ble 31 personer henrettet i Norge. I denne boken får leserne vite mer om deres bakgrunn, hvilke forbrytelser de hadde begått, prosessen som førte dem til skafottet og bødlene som stod for eksekusjonene. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
0b5ab846-333a-443b-9712-e0c1d24fc273
Bok:Den store guiden til Roblox : de kuleste spillene:2022 Bok
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Orage AS
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-16 år heftet På omslaget: Finn ditt favorittspill, avslør alle profftriksene, møt de beste YouTuberne
Finn ditt nye favorittspill i Roblox! Avslør ekspertenes beste tips! Få oversikt over de kuleste spillene og alle de hemmelige triksene for å bli god.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
daadd176-817f-4188-937f-7022bc054ccf
Bok:Valper på sporet! : valper på sporet:2022 Bok
Forfatter: Lønsjø, Dag
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
73be5072-9364-4c69-8d52-1ec8708f8f35
Bok:Kitty og jakten i tretoppene:2022 Bok
Forfatter: Harrison, Paula
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
60e4fb5a-83b0-46cd-93b9-62bd53412357
Bok:Når noen klikker i vinkel:2022 Bok
Forfatter: Ingvaldsen, Bjørn
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
a78f2d37-8681-4b99-a289-d7cdfdd7fe5e
Bok:Hvor er nesa til påskeharen?:2022 Bok
Forfatter: Mæhle, Lars
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Ena
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 3-6 år God, leselig skrift innbundet
Leon og Live er på en fjellstue sammen med andre barn fra Kråkeslottet barnehage. Når de er nesten ferdige med å legge et skikkelig vanskelig puslespill oppdager de at en brikke mangler. Påskeharen har ingen nese! Det er en ny sak for Leon og Live. Fortelling for førskolebarn. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
03344324-42bf-4f1e-9597-0b4c825809f5
Bok:Sanatorium:2022 Bok
Forfatter: Pearse, Sarah
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Elin Warner har vært borte fra jobben som etterforsker i nesten et år etter en traumatisk hendelse, og fordi hun er sykmeldt har hun ingen unnskyldning når broren Isaac inviterer henne til en forlovelsesfeiring i Sveits. Når Elin kommer fram er en storm allerede på horisonten rundt det gigantiske hotellet, som står isolert høyt oppe i fjellene. Bygget er et gammelt sanatorium som nylig ble pusset opp etter å ha stått tomt i lang tid, og det har fortsatt en ubehagelig klinisk og kald stemning. Mens stormen fortsetter å øke i styrke rundt dem forsvinner plutselig Isaacs forlovede, og det viser seg at hun ikke skal være den første. Stormen gjør det umulig å få hjelp utenfra, og Elin må nok en gang ta på seg jobben som etterforsker og finne den skyldige før flere mister livet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering

Språkvelger